เว็บสล็อต , สล็อตแตกง่าย กษ. สั่งดำเนินการควบคุมการแพร่ระบาดของ Lumpy Skin Disease

เว็บสล็อต , สล็อตแตกง่าย กษ. สั่งดำเนินการควบคุมการแพร่ระบาดของ Lumpy Skin Disease

เว็บสล็อต , สล็อตแตกง่าย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) ได้ทำการสั่งให้มีการดำเนินการควบคุม การแพร่ระบาดของโรคลัมปี สกิน (Lumpy Skin Disease) ที่เกิดขึ้นในโค-กระบือ รมว.เกษตรฯ สั่งควบคุมต้นตอของการระบาดของโรคลัมปิ สกิน กำชับให้ดำเนินการตามมาตรการควบคุมโรคอย่างเคร่งครัด อีก 5 วันได้รับวัคซีน เตรียมวางแผนปูพรมฉีดสะกัดการระบาด

ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

เปิดเผยว่า จากที่ขณะนี้ได้เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคลัมปี สกิน ในโค-กระบือ จึงได้มีข้อสั่งการให้กรมปศุสัตว์เร่งควบคุมต้นตอของการระบาดของโรคลัมปี สกิน โดยให้เข้มงวดเรื่องการเคลื่อนย้ายสัตว์ โดยเฉพาะการลักลอบเคลื่อนย้ายสัตว์ตามแนวชายแดนทุกแห่ง หากพบผู้กระทำผิดให้ดำเนินการทางกฎหมายอย่างเคร่งครัด ไม่ต้องกลัวอิทธิพล แต่หากปล่อยปละละเลยให้มีการลักลอบเคลื่อนย้าย และเกิดการแพร่ระบาดของโรค LSD เพิ่มขึ้น จะดำเนินการทางวินัยโดยเด็ดขาด

ทั้งนี้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมปศุสัตว์ ได้มีการตั้งคณะกรรมการอำนวยการ และคณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการป้องกัน ควบคุม และเตรียมความพร้อมเผชิญเหตุโรคลัมปี สกิน หรือ War room เพื่อทำหน้าที่ติดตามสถานการณ์โรคระบาด วางแผนมาตรการควบคุมโรค วางแผนการกระจายวัคซีน การป้องกันกำจัดโรค ตลอดจนมาตรการชดเชยเยียวยาเกษตรกร

พร้อมทั้งได้ดำเนินการแก้ไขและควบคุมการระบาดใน 5 มาตรการ คือ

1. ควบคุมการเคลื่อนย้ายโค-กระบือ เพื่อลดการแพร่กระจายของโรค และปฏิบัติตามแนวทางการเคลื่อนย้ายอย่างเคร่งครัด โดยกรมปศุสัตว์ได้ดำเนินการปิดด่านตามแนวชายแดน เช่น ด่านชายแดนพม่า พร้อมตรวจตราการลักลอบเคลื่อนย้ายสัตว์อย่างเข้มงวด และเข้มข้น

2.เฝ้าระวังการเกิดโรคอย่างใกล้ชิด เน้นการรู้โรคให้เร็ว ควบคุมได้ทัน โรคสงบได้อย่างรวดเร็ว

3. ป้องกัน และควบคุมแมลงพาหะนำโรค ให้เกษตรกรป้องกันโดยใช้สารกำจัดแมลงทั้งบนตัวสัตว์ และบริเวณโดยรอบฟาร์ม ทั้งในพื้นที่ระบาดของโรคและพื้นที่เสี่ยง ด้วยการประสานด่านกักกันสัตว์ อบจ. อบต. ลงพื้นที่พ่นยาฆ่าแมลง และแจกยาฆ่าแมลง รวมถึงให้คำแนะนำการป้องกัน

4. รักษาสัตว์ป่วยตามอาการ เนื่องจากเป็นโรคที่เกิดจากเชื้อไวรัสไม่มียาที่ใช้รักษาโดยตรง ซึ่งจำเป็นต้องรักษาตามอาการ โดยแบ่งการรักษาเป็น 4 ระยะ ระยะที่ 1 สัตว์ป่วยแสดงอาการมีไข้ให้ดำเนินการให้ยาลดไข้ ระยะที่ 2 เริ่มแสดงอาการตุ่มบนผิวหนัง ให้ยาลดการอักเสบ ระยะที่ 3 ตุ่มบนผิวหนังมีการแตก หลุดลอก ให้ยารักษาแผลที่ผิวหนังร่วมกับยาปฏิชีวนะเพื่อป้องกันการติดเชื้อแบคทีเรียแทรกซ้อน ระยะที่ 4 แผลที่ผิวหนังตกสะเก็ด ใช้ยารักษาแผลภายนอกจนกว่าจะหายดี

5. การใช้วัคซีนควบคุมโรค

อย่างไรก็ตาม กรมปศุสัตว์ได้ดำเนินการสั่งซื้อวัคซีน LSDV จากประเทศเนเธอร์แลนด์ ซึ่งมีแหล่งผลิตในประเทศแอฟริกาใต้ รวม 60,000 โดส เนื่องจากประเทศไทยไม่มีวัคซีนดังกล่าว เพราะเป็นโรคอุบัติใหม่ที่เพิ่งเกิดขึ้นในประเทศไทย

ซึ่งขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการประสานงานเพื่อส่งมอบวัคซีน คาดว่าจะสามารถส่งมาถึงประเทศไทยได้ภายใน 5 วันจากนี้ และหลังจากวัคซีนเข้ามาแล้ว จะต้องได้รับหนังสือรับรองรุ่นการผลิตจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ก่อนนำมาใช้ได้โดยถูกต้องตามกฎหมาย คาดว่าน่าจะช่วงกลางเดือน มิ.ย.

อีกทั้งกรมปศุสัตว์ กำลังดำเนินการจัดหาวัคซีนเพิ่มเติมอีกประมาณ 300,000 โดส จากแหล่งผลิตที่เชื่อถือได้ในต่างประเทศ เพื่อเสริมระบบในการควบคุม ป้องกันโรค ลัมปีสกิน ในประเทศไทยโดยเร็วต่อไป

ครม.เคาะ ต่ออายุ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน อีก 2 เดือน ถึง 31 ก.ค. 64

พ.ร.ก.ฉุกเฉินล่าสุด – วันที่ 25 พ.ค. 64 ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี มีมติเห็นชอบ ขยายการใช้ พ.ร.ก. ฉุกเฉินไปอีก 2 เดือน นายอนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ระบุว่าการยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักรออกไปอีก ซึ่งมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2564 และสิ้นสุดในวันที่ 31 กรกฎาคม 2564

เพราะว่ายังมีความจำเป็นจะต้องใช้อำนาจตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ต่อไป เพื่อประโยชน์ในการบูรณาการการปฏิบัติงานและการดำเนินมาตรการที่จำเป็นในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคได้อย่างมีประสิทธิภาพการลดอัตราการเสียชีวิตและปัญหาการขาดแคลนทรัพยากรด้านสาธารณสุข และการดำเนินการอื่น ๆ รวมถึงการบรรเทาผลกระทบให้กับประชาชน เพื่อให้สถานการณ์ของประเทศกลับมาสู่ภาวะปกติโดยเร็ว

ที่สำคัญหนุ่มกรรชัย ได้เผยในรายการนี้ และรายการข่าวใส่ใข่ว่า ตนเมื่อได้ข้อมูลมา และสืบหาข้อมูลอย่างถี่ถ้วนแล้ว แต่ไม่พบว่ามีแอร์โฮสเตสสาวที่ชื่อตาลจริง ๆ เป็น ‘ตาลทิพย์’

หลังจากชาวเมืองทิพย์ โดยเฉพาะเยาวรุ่น ทราบข่าวต่างลุกฮือ นำคณะทัวร์ไปลงและเรียกร้องให้แม่หญิงลี พระมหาเทวีเจ้า เอาผิดให้หลาบจำ เพราะถือว่าเป็นการกระทำที่หมิ่นพระเกียรติอย่างยิ่ง และจะทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างเมืองทิพย์และเมืองไทยแย่ลงด้วย

ซึ่งเจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี ได้มีแนวความคิดอยากให้นำผ้าทั้งสามชิ้นที่ทางผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ได้นำส่งมอบมา และให้นำมาออกแบบและตัดเย็บโดยให้นำผ้าทั้งสามขิ้นตัดเย็บประกอบออกมาเป็นชุดหนึ่งชุดภายใต้แนวความคิดที่ใช้ในการออก “เราคือประชาชนของพระราชา” เว็บสล็อต , สล็อตแตกง่าย