Liberians Change Movement เรียกร้องให้มีการรณรงค์การเลือกตั้งตามประเด็น

Liberians Change Movement เรียกร้องให้มีการรณรงค์การเลือกตั้งตามประเด็น

 เมื่อการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งในวันที่ 10 ตุลาคมเริ่มต้นขึ้น กลุ่ม Liberians Change Movement (LCM) เรียกร้องให้ประชาชนและองค์กรภาคประชาสังคมที่มีใจรักและอุทิศตนทั้งหมดทำให้ช่วงเวลาการหาเสียงเป็นการรณรงค์ตามประเด็นแทนการโจมตีส่วนบุคคล“ในขณะที่ไลบีเรียเริ่มฤดูกาลหาเสียงอย่างเป็นทางการในอีกสองเดือนครึ่งข้างหน้า ขอให้เราร่วมมือกันพัฒนาเครือข่ายพลเมือง โดยไม่คำนึงถึงสังกัดพรรค เพื่อนำเสนอประเด็นสำคัญที่จะปลดปล่อยไลบีเรียและไลบีเรียทางเศรษฐกิจเป็นศูนย์กลางของการรณรงค์” LCM กล่าว

กลุ่มนี้ยังเรียกร้องให้

ประชาชนเยี่ยมชมมหาวิทยาลัย โรงเรียน ตลาดนัด และชุมชนท้องถิ่นทั่วประเทศและทั่วโลก เพื่อนำเสนอประเด็นต่างๆ ให้กับประชาชนเพื่อใช้เป็นประเด็นที่ได้รับมอบอำนาจจากการเลือกตั้งให้กับผู้สมัครชิงตำแหน่งรองชนะเลิศ“เรากำลังดำเนินการขั้นแรกเพื่อคิดสามประเด็น”

กรอบการแจกจ่ายฟาร์มเครื่องจักรกลขนาดไม่น้อยกว่า 2 เฮกตาร์ต่อครอบครัวให้กับประชาชนทั่วไปอย่างน้อย 5,000 คนต่อเคาน์ตี โดยเริ่มในปี 2561 สำหรับข้าว ปาล์ม และโกโก้จะอยู่ในบัตรลงคะแนน”

จากข้อมูลของกลุ่ม การเปิดเสรีทางการค้าและสภาพแวดล้อมทางการค้าทั้งสามประการเป็นสถาบันที่ตามมาของนโยบายใหม่ที่กำหนดความเป็นเจ้าของไลบีเรียที่ตรวจสอบได้อย่างน้อย 51% ของธุรกรรมธุรกิจทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับสัญญาของรัฐบาลและผู้รับสัมปทานสำหรับสินค้าและบริการ

LCM กล่าวว่าการสนับสนุนภาคเอกชนที่เป็นอิสระซึ่งขับเคลื่อนหน่วยงานสนับสนุนธุรกิจหุ้นส่วนภาครัฐและเอกชนเพื่อผลักดันการพัฒนาธุรกิจและความพยายามในการเชื่อมโยงสำหรับธุรกิจไลบีเรีย

“เจรจาข้อตกลง APM Terminal อย่างจริงจังอีกครั้งเพื่อทำงานเพื่อประโยชน์ของชาวไลบีเรียและชาวไลบีเรียอย่างน้อยร้อยละเจ็ดสิบเพื่อสนับสนุนไลบีเรีย หรือถูกบังคับให้ยกเลิกข้อตกลงดังกล่าว” LCM กล่าว

ด้วยข้อเสนอเพียง 3

 ข้อที่เราเชื่อว่าจะนำกระแสเงินสดจำนวนมหาศาลมาสู่มือของชาวไลบีเรียและชาวไลบีเรียในที่สุดจะนำไปสู่การสร้างความเจริญรุ่งเรืองให้กับชาวไลบีเรียและชาวไลบีเรีย สามารถปรับให้เหมาะกับชาวไลบีเรียและชาวไลบีเรียได้ดีกว่าหากเรามีสติและจิตใจดีที่สุด จากพรรคการเมืองและกลุ่มผลประโยชน์ต่าง ๆ คิดทบทวนและอภิปรายสิ่งเหล่านี้รวมถึงสิ่งที่สำคัญกว่าในเวทีของพวกเขา”

นอกจากนี้ เอกอัครราชทูตเคมายาห์ยังได้กล่าวขอบคุณฯพณฯ Olof Skoog เอกอัครราชทูตสวีเดน ซึ่งดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมาธิการการสร้างสันติภาพแห่งสหประชาชาติ (Liberia Configuration) เป็นเวลาห้า (5) ปี สำหรับการทำงานอันทรงคุณค่าแก่ไลบีเรียในช่วงหลายปีที่ผ่านมา เอกอัครราชทูต Skoog เข้ารับตำแหน่งใหม่ในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนสหภาพยุโรปประจำสหประชาชาติ จากนั้น เอกอัครราชทูตเคมายาห์ได้ต้อนรับผู้สืบทอดตำแหน่งของเอกอัครราชทูตสกูก ฯพณฯ เอกอัครราชทูตแอนนา-คาริน เอเนสตรอม ซึ่งขณะนี้รับบทบาทเป็นประธานคณะกรรมาธิการการสร้างสันติภาพแห่งสหประชาชาติในไลบีเรียในฐานะผู้แทนถาวรสวีเดนประจำสหประชาชาติ 

เอกอัครราชทูตเคมายาห์กล่าวว่าไลบีเรียรู้สึกขอบคุณสำหรับความร่วมมือที่แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นในภูมิภาคเศรษฐกิจชุมชนแห่งรัฐแอฟริกาตะวันตก (ECOWAS) รวมถึงการมีส่วนร่วมที่สดใสระหว่างสำนักงานสหประชาชาติสำหรับแอฟริกาตะวันตกและ Sahel (UNOWAS) และคณะกรรมาธิการการสร้างสันติภาพแห่งสหประชาชาติ เขาแสดงความหวังว่าความร่วมมือ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับประเทศที่เกี่ยวข้องและกลุ่มภูมิภาค จะนำไปสู่การแก้ปัญหาที่จับต้องได้สำหรับความท้าทายในการสร้างสันติภาพในแอฟริกาตะวันตกและ Sahel

เอกอัครราชทูตไลบีเรียประจำสหประชาชาติสนับสนุนให้สหประชาชาติและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียระหว่างประเทศทั้งหมดพยายามอย่างต่อเนื่องเพื่อทำให้สภาพแวดล้อมของโลกมีความปลอดภัยและมีเสถียรภาพมากขึ้น และให้คำมั่นสัญญาของไลบีเรียในการเป็นผู้มีส่วนร่วมที่มีความหมาย 

เอกอัครราชทูต Kemayah กล่าวว่า “เราควรพยายามทำให้สภาพแวดล้อมของเราปลอดภัยและมีเสถียรภาพมากขึ้น หากเราปรารถนาที่จะบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งไม่ต้องสงสัยเลยว่าต้องมีการเสียสละอย่างมาก และการสนับสนุนส่วนรวม รวมถึงการสั่งการทรัพยากรให้เพียงพอกับลำดับความสำคัญของการสร้างสันติภาพ รวมถึงการป้องกันความขัดแย้งและเพื่อสนับสนุนการเป็นหุ้นส่วน โดยเฉพาะความร่วมมือในทุกระดับ เรามีมุมมองที่ว่ายิ่งเรารับรองลัทธิพหุภาคีอย่างเข้มแข็ง ยิ่งดี; มันคือ; ในการรับมือกับความท้าทายระดับโลก ความขัดแย้งในไลบีเรียไม่ได้จบลงโดยปราศจากการแก้ไขร่วมกันที่จับต้องได้ เป็นผลมาจากความร่วมมือระหว่างประเทศ และความยืดหยุ่นของชาวไลบีเรียเอง ที่เอื้อต่อสันติสุขที่เราได้รับในขณะนี้ ดังนั้น ในนามของ ฯพณฯ ดร. จอร์จ มานเนห์ เวอาห์ ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐไลบีเรีย และรัฐบาลและประชาชนไลบีเรีย; เราหวังว่าจะสร้างความก้าวหน้าร่วมกันอย่างต่อเนื่อง กับเลขาธิการสหประชาชาติ และประเทศสมาชิกอื่นๆ ของสหประชาชาติ เพื่อเสริมความแข็งแกร่งของสหประชาชาติ เพื่อให้แน่ใจว่ามีความเกี่ยวข้องมากขึ้น และเหมาะสมกับวัตถุประสงค์ ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง และเราขอยืนยันอีกครั้งและต่ออายุพันธสัญญาเชิงปฏิบัติที่ไม่ท้อถอยต่อกฎบัตรสหประชาชาติ ซึ่งไลบีเรียเป็นสมาชิกลงนามและก่อตั้ง”

credit : performancebasedfinancing.org
shwewutyi.com
banksthatdonotusechexsystems.net
studiokolko.com
folksy.info
photosbykoolkat.com
tricountycomiccon.com
whoownsyoufilm.com
naturalbornloser.net
turkishsearch.net